ContensiaInvent

Patentutveckling

Contensia utvecklar egna patent för
licensiering, försäljning samt för egen produktion.patent